คำสั่ง การแต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ

คำสั่ง การแต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 9.คำสั่งกลุ่มอำนวยการ138-2562 4 MB 98