ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ขอข้อมูลการเลือกตั้ง
2. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง
3. บทความเรื่อง ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
4. บทความเรื่อง ขอชื่อแพทย์เวร
5. บทความเรื่อง แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 945 3 MB 11