ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี
2. บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
3. บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา
4. บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี
5. บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 791 343 KB 20
pdf 821 600 KB 20