ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่
2. บทความเรื่อง ค่าปรับไปไหน
3. บทความเรื่อง ทำไมสั่งไม่ฟ้อง
4. บทความเรื่อง บัตรผีหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง เอกสารลับ เปิดได้มั้ย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2829 382 KB 46