ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
2. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม
3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
5. บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2230 385 KB 44