ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ
2. บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
3. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
4. บทความเรื่อง ควรเห็นพนักงานสอบสวน
5. บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1734 534 KB 45