ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
2. บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
3. บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน
4. บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร
5. บทความเรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1961 385 KB 37