ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
3. บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
4. บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 0293 401 KB 60
pdf 0527 575 KB 57