ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
2. บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม
3. บทความเรื่อง แพ้คะแนน
4. บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก
5. บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนี้ไป

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2339 672 KB 93