ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ

2.บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่

3.บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ

4.บทความเรื่อง ตาวิเศษ

5.บทความเรื่อง แบนทำไม

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 0996 549 KB 66
pdf 1134 516 KB 65