ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก
2.บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่
3.บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
4.บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
5.บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 4177 640 KB 95