ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร

2.บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์

3.บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้

4.บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก

5.บทความเรื่อง เอายังไงดี

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 3158 583 KB 76
pdf 3360 555 KB 63