ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว  แต่เธอไม่รื้อ

2.บทความเรื่อง งบเบี้ยปรับได้ไหม

3.บทความเรื่อง แพ้คะแนน

4.บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก

5.บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2339 672 KB 74